'You are not the child of the people you call mother and father, but their fellow-adventurer on a bright journey to understand the things that are.' Richard Bach

Ziel

De ziel is in de meest gebruikte betekenis de niet-materiële, spirituele component van de mens. In een andere opvatting is het de drager, de uitdrukking of het voertuig van het ego of de geest. In beide betekenissen speelt intuïtie en onbewust gedrag een belangrijke rol. Vooral als we in contact staan met anderen. Hoe dichterbij iemand is, letterlijk of figuurlijk, hoe sterker onze reactie, die we vaak niet goed kunnen benoemen. Mensen reageren op mensen.

Systemisch werk en (familie)opstellingen

De bewustwordingsmethode van het Systemisch Werk (werken met een zogenaamde Familieopstelling of met een Organisatieopstelling) heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem (familie of organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken. Ieder mens maakt deel uit van systemen. Met de methodiek van het Systemisch Werk kunnen die systemen snel in beeld worden gebracht. Een familie of een organisatie is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen en verstrikt. Systemisch Werk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk.

De regels en wetten in dergelijke familie- of organisatiesystemen zijn vaak ingewikkeld. Systemisch Werk heeft duidelijk gemaakt dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben. Ieder mens in een systeem heeft een plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemisch Werk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor er weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Werk worden geinternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn met de personen binnen de familie of in de organisatie.