'Journeys, like artists, are born and not made. A thousand differing circumstances contribute to them, few of them willed or determined by the will-whatever we may think.' Lawrence Durrel

Geest

De geest is heel krachtig, zowel bewust als onbewust. Ervaringen uit het verleden kunnen zorgen voor herhaalde verkeerde keuzes. Angsten voor de toekomst belemmeren ons in het veranderen van onze situatie. Eaudizee gaat uit van het principe van acceptance based coping. Dat wil zeggen dat we starten bij de situatie zoals die is, zonder oordeel. Stap een is om tijdens je reis te accepteren waar je vandaan komt en wat je tot hier gebracht heeft. Dit is de plek van waar je vertrekt. Die is niet beter, mooier of anders, dit is het. Door het proces van acceptatie te doorlopen, ervaar je dat je minder bagage met je meeneemt op reis en dat je de weg naar je doel wat flexibeler zult bejegenen. De hiervoor door Eaudizee gebruikte interventies zijn inzichtgevende coachingsgesprekken en technieken van de mindfulness en de trauma healing.

Mindfulness

Mindfulness betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’.  Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat over de kunst om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu. We gebruiken hier een combinatie van meditatie, yoga en inzichten uit het Boeddhisme en westerse psychologie voor. Met mindfulness leef je intenser. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtenpatronen die tot somberheid en angst leiden. Je kunt beter je grenzen bewaken.

Iedere gedachte veroorzaakt een emotie. Soms gebaseerd op ervaringen uit het verleden, soms op angsten voor wat nog kan komen. Door per individu na te gaan waar de betreffende gedachten vandaan komen en het gewicht ervan te bepalen halen we de lading van de emoties af. Door mindfulness leer je bewust te worden van wat bepaalde gedachten bij je veroorzaken en door dit inzicht kun je de niet opbouwende geestspinsels relativeren met alle positieve gevolgen voor de bijbehorende emoties.

Trauma healing / somatic experiencing

Somatic Experiencing (SE) is een psycho-somatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma. Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen. Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt tijdens een sessie op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen.