'There is great meaning in life for those who are willing to journey.' Jim England

Waarheen op reis met Eaudizee?

Je staat op het punt een grote reis te maken. Een ontdekkingstocht naar jezelf. Om deze tocht succesvol te laten verlopen, zullen we de verschillende delen van jou in kaart brengen en een aantal mogelijke bestemmingen vastleggen. Grofweg richten we ons coachingsproces op de delen lichaam, geest en ziel, waarbij er binnen ieder deel specifieke interventies worden gehanteerd om dit beter te verkennen. Ook nemen we de factor omgeving mee op onze reis, aangezien we er vanuit gaan dat iedere innerlijke verandering ook effect heeft op de wereld om je heen. Gedurende de reis kunnen we nog altijd van koers veranderen. Ook zul je merken dat alle delen met elkaar samenhangen en verschillende wegen naar je bestemming kunnen leiden, evenals we verschillende vervoermiddelen tot onze beschikking hebben om er te komen. Het is jouw reis waarbinnen alles mogelijk is. Wel blijven we focus houden en toewerken naar jouw reisdoel.

Eaudizee maakt gebruik van een aantal interventies onder te verdelen in lichaam, geest, ziel en omgeving. Ook hierbij kunnen er verschillende wegen naar je reisdoel leiden en de genoemde interventies zijn zeker niet de enige manier. Zij staan voor een mogelijk voertuig om je weg voort te zetten en we stellen dit samen heel goed af. 

De interventie om het lichaam te verkennen bestaat uit yoga en trauma healing. Yoga op groepsbasis (poweryoga, ashtanga yoga en mindfulness based yoga) en individuele yoga door middel van Into Yogatherapie. Into Yogatherapie richt zich op het vergroten van bewustwording en zelfkennis d.m.v. meditatie, yogahoudingen, ademtherapie in combinatie met advies over een gezondere bewuste leefstijl.

Voor het deel geest wordt naast eerder genoemde trauma healing ook mindfulness ingezet. Mindfulness betekent bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Waar je aandacht is, daar ben jij.

Systemisch werk en (familie)opstellingen wordt gebruikt om het deel ziel te verkennen. Ieder mens maakt deel uit van systemen, zoals een gezin. Met de methodiek van het systemisch werk kunnen de systemen snel in beeld worden gebracht waardoor verandering mogelijk wordt.

De omgeving wordt meegenomen in het project Chok Di. Chok Di betekent geluk in het Thaïs. Met Chok Di wil Eaudizee laten zien dat geluk vaak in de kleine dingen in het leven zit, in de schoonheid van het detail, in feel good producten.