'Good company in a journey makes the way seem shorter.' Izaak Walton

Wie is Eaudizee?

Anouk Prop is drijvende kracht achter Eaudizee. In 2010 verwezenlijkte ze een van haar dromen…het creëren van een veilige plek waarbinnen mensen op zoek kunnen gaan naar zichzelf, in een uitdagend avontuur vol creativiteit en positiviteit. Een plek waar mensen niet in hokjes worden gestopt, maar waar juist buiten de kaders wordt gedacht en de nadruk ligt op het naar boven halen van ieders unieke kwaliteiten en kracht. Mentes begeleidde Odysseus op zijn heldentocht en bood een veilige haven daar waar nodig. Binnen Eaudizee is Anouk de mentor die je op weg helpt.

Samen leren we verschillende delen van jezelf kennen en meren we verschillende gebieden aan. Hoe we dit gaan doen krijgen we inzichtelijk na ons eerste vrijblijvende intakegesprek. Voordat we vertrekken bepalen we samen welk vervoermiddel we gaan gebruiken, op welk deel we ons gaan richten en met welke interventie(s). Belangrijk is te weten dat JIJ altijd aan het stuur staat. Ik ben de kompas die je de weg wijst en je bijstuurt als dat nodig is.

Het leven zie ik als een reis vol leerprocessen, uitdagingen en inspiratiebronnen, waarbij de weg ernaar toe belangrijker is dan de eindbestemming.